Міжнародний харківський симпозіум «Фізика і техніка

мікрохвиль, міліметрових і субміліметрових хвиль» (MSMW)

О.О. Костенко

Вчений секретар MSMW, кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник 

Міжнародний харківський симпозіум «Фізика і техніка мікрохвиль, міліметрових і субміліметрових хвиль» (MSMW) є спадкоємцем циклу регулярних конференцій з мм и субмм хвиль, що проводились в СРСР, починаючи з 1974 р., і зіграли значну роль з освоєння цих діапазонів. В той період це був єдиний представницький форум, в якому приймали участь провідні вчені і фахівці СРСР, що були притягнені до рішення цієї найважливішої проблеми. На цих заходах, поряд з традиційним обміном новими науковими ідеями і методами, конструкторськими рішеннями і передовими технологіями, здійснювалась координація науково-дослідних робіт, обговорювались задачі кооперації наукових колективів, структура їх взаємодії з промисловими підприємствами, об’єми і розподіл фінансування. При цьому важливу роль в рішенні цих питань грала постійна увага і регулярна участь в конференціях представників військово-промислового комплексу СРСР, в інтересах якого проводився цілий ряд комплексних робіт галузі освоєння міліметрового і субміліметрового діапазонів.

В 70-80-роки Симпозіуми по мм і субмм хвилям організовувались в кооперації Наукових рад Академії наук СРСР «Поширення радіохвиль» і «Фізична електроніка» з Науковою радою АН УРСР з проблеми «Фізика і техніка міліметрових і субміліметрових електромагнітних хвиль» при участі Інституту радіотехніки і електроніки АН СРСР (Москва), Науково-дослідного радіофізичного Інституту і Інституту прикладної фізики АН СРСР (Горький, в теперішній час – Нижній Новгород) і Інституту радіофізики і електроніки АН УРСР (Харків) і були проведені у наступній послідовності:

 • Всесоюзний симпозіум з поширення мм і субмм хвиль в атмосфері Землі і планет, Москва-Горький, 28-30 січня 1974 р.;
 • Всесоюзний симпозіум з приладів, техніки та поширення мм і субмм хвиль в атмосфері, Москва, 25-26 жовтня, 1976 р.;
 • 2-й Всесоюзний симпозіум з мм і субмм хвиль, Харків, 13-15 вересня 1978 р.;
 • 3-й Всесоюзний симпозіум з мм і субмм хвиль, Горький, 22-24 вересня 1980 р.;
 • 4-й Всесоюзний симпозіум з мм і субмм хвиль, Харків, 27-29 листопада 1984 р.

У 1991 р., після розпаду СРСР і утворення Співдружності незалежних держав, під егідою Наукової ради Академії наук України з проблеми «Фізика і техніка мм і субмм електромагнітних хвиль» та при участі Інституту радіофізики та електроніки АН України було організовано і проведено 1-й Український симпозіум «Фізика і техніка ММ і субмм хвиль» (15-17 жовтня 1991 р., Харків). В тематичному відношенні Симпозіум втілив традиції попередніх конференцій, але його відмітною рисою з’явилась та обставина, що в умовах конверсії оборонної промисловості вперше були широко подані відомості про нові промислові розробки і ринок елементної бази. Враховуючи великий інтерес до цього заходу (біля 300 учасників з України, Росії, Білорусі, Литви, Арменії, Грузії), і прагнення вчених і фахівців колишнього СРСР до розвитку інтеграції наукових досліджень та розробок, учасники Симпозіуму прийняли рішення про придання йому статусу регулярного міжнародного заходу, зберігаючи при цьому спрямованість його тематики і форму проведення. Також, відмічаючи вклад харківської школи радіофізиків в розробку проблеми освоєння мм і субмм хвиль, було запропоновано назвати його Міжнародним харківським симпозіумом «Фізика і техніка міліметрових і субміліметрових хвиль» (MSMW). Хронологія наступних заходів цього циклу:

 • 2-й Міжнародний харківський симпозіум «Фізика і техніка міліметрових і субміліметрових хвиль» (MSMW’94), 7-10 червня 1994 р.;
 • 3-й Міжнародний харківський симпозіум «Фізика і техніка міліметрових і субміліметрових хвиль» (MSMW’98), 15-17 вересня 1998 р.;
 • 4-й Міжнародний харківський симпозіум «Фізика і техніка міліметрових і субміліметрових хвиль» (MSMW’2001), 4-9 червня 2001 р.;
 • 5-й Міжнародний харківський симпозіум «Фізика і техніка мікрохвиль, міліметрових і субміліметрових хвиль» (MSMW’04), 21-26 червня 2004 р.;

Незважаючи на складну політичну та економічну обстановку на початку 1990-х рр. MSMW’94 Симпозіум зібрав біля 200 вчених і фахівців з України, Росії, Білорусі, Литви, Швеції та Голландії. При цьому треба підкреслити, що в MSMW’94 вперше приймали участь представники дальнього зарубіжжя. Ці обставини продемонстрували актуальність тематики, зацікавленість фахівців широкого кола в співробітництві, визначили подальшу спрямованість і форму проведення Симпозіуму. З ціллю найбільш широкого приваблення іноземних вчених, починаючи з 1998 р. всі засідання та публікації здійснюються англійською мовою. MSMW’98 та MSMW’2001 Симпозіуми проводились під егідою Наукової ради НАН України з проблеми «Радіофізика та СВЧ-електроніка» при участі Інституту радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України (ІРЕ НАНУ, директор – академік НАН України В. М. Яковенко), Радіоастрономічного інституту НАН України (РИ НАНУ, директор – академік НАН України Л. М. Литвиненко) і Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна (ХНУ, ректор – професор В. С. Бекіров) за підтримкою таких всесвітньо відомих товариств і фондів як Міжнародна радіоспілка – URSI, науково-технічний центр України НТЦУ, INTAS, Міжнародний інститут інженерів в галузі електротехніки і електроніки – IEEE та його Східне, Центральне та Західне відділення. В організації MSMW’04 також приймав участь Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ, ректор – професор М. Ф. Бондаренко). Спонсорська підтримка Симпозіуму, вперше надана Європейською мікрохвильовою асоціацією EuMA (офіційний представник – професор L. P. Ligthart, Delft University of Technology, Голландія), дозволила організувати конкурс серед молодих вчених Симпозіуму і преміювати авторів кращих робіт. В межах MSMW’04 було проведено семінар «Нові радарні технології».

У 1998, 2001, 2004 рр. MSMW Симпозіум проводився у Харківському національному університеті, його тривалість складала 3-4 робочих дня. Як правило, перша половина дня була передбачена для пленарних доповідей з найбільш актуальних і проблемних питань сучасної радіофізики і електроніки (15-20 доповідей), а після обіденної перерви проводились секційні засідання паралельно у 4-х тематичних секціях. К відкриттю заходу видавались доповіді Симпозіуму у 2-х томах об’ємом до 900 сторінок.

В роботі MSMW’98, MSMW’2001 і MSMW’04 Симпозіумів традиційно приймали участь до 250 фахівців. Поряд з учасниками з України, Росії та інших країн Співдружності, були представлені 25-30 учасників з країн дальнього зарубіжжя (Бельгія, Великобританія, Німеччини, Голландія, Італія, Канада, Литва, Мексика, США, Тайвань, Турецька республіка, Фінляндія, Швеція, Японія на ін.)

MSMW симпозіум можна вважати візитною карткою харківської радіофізики, що має глибокі і плодотворні традиції починаючи з перших експериментів Д. А. Рожанського, магнетронних досліджень А. О. Слуцкіна і Д. С. Штейнберга, розробки першого в СРСР трьох координатного радіолокатора дециметрового діапазону за участю О. Я. Усикова і С. Я. Брауде і закінчуючи найсучаснішими фізичними експериментами, передовими досягненнями в галузі космічних технологій, приладобудування, діагностики плазми і в інших напрямах науки і техніки.

Симпозіум з проблеми освоєння міліметрового і субміліметрового діапазонів хвиль проводився в Харкові в 1978, 1984 рр. як захід всесоюзного, а в 1991 р. – українського рівня. В 1994 р. він отримав міжнародний статус і назву «Міжнародний харківський симпозіум з фізики і техніки мм і субмм хвиль (MSMW). Періодичність його проведення – 3 роки. З самого початку і до теперішнього часу організація і проведення MSMW здійснюється під егідою Наукової ради АН УРСР з проблеми «Радіофізика та НВЧ електроніка». Базовою установою MSMW є Інститут радіофізики та електроніки (ІРЕ) ім.. О. Я. Усикова НАН України, а його постійними співзасновниками – Радіоастрономічний інститут (РІ) НАН України, Харківський національний інститут (ХНУ) ім. В. Н. Каразіна і Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ). Вибір англійської мови в якості робочої зумовлено участю в заході поряд з представниками країн пострадянського простору вчених з Європи, Америки та Азії. Характерною особливістю MSMW є його підтримка з боку Міжнародних наукових товариств і установ, серед яких треба згадати Міжнародне товариство інженерів в галузі електротехніки і електроніки (IEEE), Міжнародний радіосоюз (URSI), Європейську мікрохвильову асоціацію (EuMA) та ін. Зокрема, завдяки співробітництву з товариством IEEE, доповіді MSMW Симпозіуму приймаються в базу даних IEEEXplore і , внаслідок цього, у всі світові науковометричні бази даних.

Починаючи з 1998 р. засідання Симпозіуму проходять у конференц-залах та аудиторіях ХНУ, який розміщено на майдані Незалежності, що добре зв’язана практично зо всіма районами міським транспортом. Тут зосереджено багато готелів, театрів, культурно-розважальних закладів, ресторанів, парк ім. Т. Шевченко, зоопарк, дельфінарій.

Протягом 2005-2015 рр. в Харкові було проведено три MSMW Симпозіуми (у 2007, 2010 і 2013 рр.). На відміну від попередніх заходів до проведення MSMW’2007 були притягнені як співзасновники Інститут магнетизму (ІМ) та Інститут іоносфери (ІІ) НАН і МОН України. Перший приймав участь в організації в межах Симпозіуму семінару «Терагерцеві технології (TERATECH’2010). Другий – організував для учасників Симпозіуму цікаву екскурсію до Наукового центру ІІ, що розташовано в мальовничій місцевості поряд з м. Зміїв, поблизу злиття рік Мжа та Сіверський Донець. Цей центр, що називається «Іоносферний зонд» і визнаний об’єктом Національного надбання України, включає в себе два радари – с зенітною параболічною антеною діаметром 100 м (НДА-100) і з повно поворотною антеною діаметром 25 м (ППА-25), а також нагрівний стенд з антеною площиною 300Х300 м. Ці системи призначені для проведення унікальних досліджень основних параметрів іоносфери методом некогерентного розсіяння.

Число зареєстрованих учасників MSMW’2007 склало 232 людини, включно з представниками України, Росії, Білорусі, Англії, Німеччини, Ізраїлю, Індії, Італії, Канади, Китаю, Литви, Мексики, США, Туреччини, Чехії, Шотландії, Японії. До початку роботи Симпозіуму видано «Збірку праць» у двох томах загальним об’ємом 1004 сторінки. На пленарних і секційних засіданнях було заслухано 31 оглядову доповідь. На 11 секціях MSMW’2007, котрі охоплювали основні наукові напрями проблеми, і семінарі TERATECH’2010 було подано 290 доповідей. Завдяки спонсорській підтримці EuMA, став традиційним конкурс робіт учасників Симпозіуму серед молодих вчених і преміювання авторів найбільш цікавих робіт.

Наступні два Симпозіуми – MSMW’2010 і MSMW’2013 – пройшли у такому ж форматі. На жаль, починаючи з 2010 р., намітилась тенденція зменшення кількості учасників, як з України, так і з близького і дальнього зарубіжжя. На MSMW’2010 було зареєстровано 168 учасників, а кількість презентацій склала 31 пленарний і 212 секційних доповідей. На MSMW’2013 відповідно – 166 учасників, 28 пленарних і 210 секційних доповідей. В межах MSMW’2013 поряд з традиційним семінаром TERATECH’2013 біло проведено семінар «Комплексна провідність і хвильова симетрія напівпровідників на основі Fe» (CCWS’13). Як завжди проведення наукових засідань супроводжувалось цікавими екскурсіями, культурними заходами та неформальними зустрічами. Зокрема, у 2010 р. відбулась захватна екскурсія до Радіоастрономічної обсерваторії ім.. С. Я. Брауде РІ НАН України, котра розташована поблизу сел. Граково Чугуївського району. Учасники Симпозіуму змогли ознайомитися з найкрупнішим в світі радіотелескопом декаметрового діапазону УТР-2, котрий включено в перелік об’єктів, що є Національним надбанням України. За допомогою цього приладу співробітники РІ приймають участь в міжнародних науково-дослідних програмах, включаючи дослідження сонячної активності, магнітного поля Юпітеру та ін. Гарна погода і гостинність хазяїв сприяли успішному завершенню програми.

На MSMW’2007, MSMW’2010, MSMW’2013 Симпозіумах були організовані концерти самодіяльних і професійних колективів. В 2007 р. перед учасниками виступив хор співробітників ІРЕ, в 2010 р. – ансамбль українських народних інструментів «Весела банда» Харківського державного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського, а в 2013 р. – ансамбль українських народних інструментів «ЦИМБАНДО» Харківської державної академії мистецтв. В 2016 році для учасників Симпозіуму було організовано екскурсію містом з відомим гідом Максимом Розенфельдом, одним з авторів проекту «Глобус Харкова». Завершував програму Симпозіуму традиційний банкет в кафе Університету.

 1. Яковенко В. М. Фізика і техніка мм і субмм хвиль. I Український симпозіум (сел. Старий Салтів Харківської обл., 15-18 жовтня 1991 р.) // Вісн. Академії наук Української ССР. – 1992. № 8. – С.106-107.
 2. Kostenko А. A. and Yakovenko V. M. MSMW’98 // The Radio Science Bulletin (URSI). – 1999. – No. 288, March. – P.28-30.
 3. Kostenko А. A. and Nosich A. I. A report on MSMW’98 // IEEE Antennas and Propagation Magazine. – 1999. – Vol. 41, no. 2. – P.49-53.
 4. Herscovici N. Go East, Son, Go East! A report on MSMW’01 // IEEE Antennas and Propagation Magazine. – 2002. – Vol. 44, no. 1. – P. 110-116.
 5. Modelski J. The Fifth International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Sub-Millimeter Waves (MSMW’04) // IEEE Microwave Magazine. – 2005. – Vol. 6, no. – P. 88-91.
 6. Yakovenko V. M. The 6th International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Sub-Millimeter Waves (MSMW’07) and Workshop on Teraherz Technology (TERATECH’07) // The Radio Science Bulletin (URSI). – 2007. – No. 322, September. – P.49-
 7. Yakovenko V. M. 2010 International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Sub-Millimeter Waves (MSMW’2010) and Workshop on Terahertz Technologies and Spectroscopy of Complex Media (TERATECH’2010) // The Radio Science Bulletin (URSI). – 2010. – No. 334, September. – P.69-
 8. Yakovenko V. M. and Kostenko А. A. Report on MSMW’2013, Teratech’2013 and CCWS’ The Eighth International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter, And Sub-Millimeter Waves (MSMW’2013), Workshop on Terahertz Technologies and Radio-Spectroscopy of Complex Media (TERATECH’2013), Workshop on Complex Conductivity and Wave Symmetry of Fe-Based Superconductors (CCWS’2013) // The Radio Science Bulletin (URSI). – 2013. – No. 346, September. – P.38-43.
 9. Melezhik P. N. 9th International Kharkiv Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter, and Submillimeter Waves (MSMW’2016) // The Radio Science Bulletin (URSI). – 2016. – No. 359, December. – P.66-70.