ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
кандидата на посаду директора
Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України
академіка НАН України Мележика Петра Миколайовича.

Відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, Статуту НАН України, а також Статуту Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України, які визначають основні принципи організації та діяльності наукових установ України, основні задачі та напрямки розвитку Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України полягають в наступному.

Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України повинен зберігати позиції провідної науково-дослідної установи Відділення фізики і астрономії НАНУ в галузі в галузі радіофізики, електроніки, радіофізичних досліджень твердого тіла і біологічних об’єктів, поширення радіохвиль, дистанційного зондування природного середовища Землі з аерокосмічних носіїв, завдавати пріоритети розвитку цих напрямків в Україні і активно розвивати міжнародну наукову співпрацю. Основними завданнями дирекції інституту в сучасних умовах є формування, ефективне використання та збереження потенціалу фундаментальних наукових та науково-технічних досліджень, кадрового потенціалу, розвиток сучасної наукової інфраструктури, систем інформаційного забезпечення наукової і науково-технічної діяльності, а також вирішення питань, пов’язаних із покращенням фінансування і матеріального забезпечення фундаментальних і прикладних досліджень.

Основним видом діяльності ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН України є проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з метою одержання нових наукових знань та їх практичне використання згідно з основними науковими напрямами діяльності Інституту, які повинyі бути конкурентоспроможними як в Україні, так і за її межами, що визначає актуальність наступних завдань:

  • забезпечення високої якості наукових досліджень і науково-технічних розробок, систематичне накопичення і узагальнення наукових результатів;
  • створення умов для реалізації творчих можливостей наукового колективу, оптимізація структури і організаційних форм виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень;
  • визначення пріоритетних напрямків наукових досліджень з урахуванням досягнень вітчизняних та зарубіжних вчених, а також активна інтеграція вчених Інституту у науковий простір ближнього та дальнього зарубіжжя;
  • встановлення нових наукових зв’язків та налагодження наукової співпраці із провідними науково-дослідними установами та вищими учбовими закладами України та світу.
  • висвітлення основних досягнень Інституту на вітчизняних та міжнародних наукових форумах;
  • активна робота над впровадженням перспективних науково-дослідних розробок Інституту у виробничу і оборонну сферу;
  • забезпечення захисту створених в Інституті і підтримка створення нових об’єктів інтелектуальної власності;
  • створення умов для активної участі науковців ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН України у міжнародних грантових програмах і програмах двостороннього наукового обміну;
  • ефективна підготовка нових наукових кадрів і підтримка талановитої наукової молоді.

Вирішення поставлених задач буде базуватись на підтримці в науковому колективі Інституту сприятливого творчого мікроклімату для розвитку кожного члена колективу і забезпечення плідної наукової, науково-практичної та організаційної діяльності.