ПРОТОКОЛ засідання виборчої комісії з обрання директора від 03 квітня 2019