konkurssІнститут радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників

Назва відділу/лабораторії, № Посада Кільк.
Відділ радіофізичної інтроскопії №15 Старший науковий співробітник 1
Відділ радіофізики твердого тіла №23 Старший науковий співробітник 1
Лабораторія математичної фізики №35/1 Старший науковий співробітник 1

Офіційний вебсайт Інституту:   http://www.ire.kharkov.ua/
Адреса: 61085, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 12
тел. +38(057) 7634-319

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, до 20 травня 2023 р. подає ученому секретарю особисто, надсилає поштою або надсилає на адресу електронної пошти, talvi@ukr.net такі документи:

1) письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) анкету наукового працівника встановленого зразка з фотокарткою, засвідчену відділом кадрів Інституту;

4) автобіографію (для тих, хто не працює в Інституті);

5) копію трудової книжки (за наявності) для тих, хто не працює в Інституті;

6) копії документів про:

 • вищу освіту,
 • підвищення кваліфікації (якщо є),
 • присудження наукового ступеня,
 • присвоєння вченого звання,
 • військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних, які не працюють в Інституті);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, зокрема, опублікованих:

 • у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності;
 • у наукових виданнях інших держав;
 • у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:

 • патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу;
 • монографії (розділи у колективних монографіях);
 • посилання на наукові онлайн-профілі.

8) письмову згоду на обробку персональних даних.