konkurssІнститут радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників

Назва відділу/лабораторії, № Посада Кільк.
Відділ квазіоптики №13 Старший науковий співробітник 1

Офіційний вебсайт Інституту:   http://www.ire.kharkov.ua/
Адреса: 61085, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 12
тел. +38(057) 7634-319

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, до 18 січня 2023 р. подає т.в.о. ученого секретаря особисто, надсилає поштою або надсилає на адресу електронної пошти talvi@ukr.net такі документи:

1) письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) анкету наукового працівника встановленого зразка з фотокарткою, засвідчену відділом кадрів Інституту;

4) автобіографію (для тих, хто не працює в Інституті);

5) копію трудової книжки (за наявності) для тих, хто не працює в Інституті;

6) копії документів про:

 • вищу освіту,
 • підвищення кваліфікації (якщо є),
 • присудження наукового ступеня,
 • присвоєння вченого звання,
 • військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних, які не працюють в Інституті);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, зокрема, опублікованих:

 • у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності;
 • у наукових виданнях інших держав;
 • у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:

 • патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу;
 • монографії (розділи у колективних монографіях);
 • посилання на наукові онлайн-профілі.

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Відділ № 13 (Відділ квазіоптики) Старший науковий співробітник (1 вакансія)

Вимоги до претендента на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника, завідувача сектору/лабораторії, що входить до складу відділу — особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше 5 публікацій, у тому числі не менше однієї статті або однієї тези доповіді на міжнародній конференції, що індексується міжнародними наукометричними базами Scopus абоWos, та/або патентів;

САНІН Сергій Іванович. Рік народження – 1965.
Закінчив Харківський Державний Університет ім.О.М.Горького (1991р.), спеціальність «радіофізика та електроніка».
З 1992 по 1996 рр. займав посади молодшого наукового співробітника та старшого наукового співробітника у Харківському Державному Університеті ім.О.М.Горького.
Кандидат фізико-математичних наук (1996 р.), спеціальність «Фізика напівпровідників і діелектриків».
З 2016 по 2017 – викладач на кафедрі загальної фізики Національнго фармацевтивчного університета.
Працює в ІРЕ з 2021 р., зараз на посаді старшого наукового співробітника відділу №13(за трудовим договором).
Наукові публікації – 16 (за останні 5 років 5 публікацій  – 2 статті, 3 – тези доповідей).