22.12.2022: Засідaння Вченої Ради

У четвер 22 грудня 2022 р. о 14-00 в дистанційному режимі відбудеться засідання Вченої Ради

IRE NASU запрошує вас на заплановану конференцію: Zoom
Ідентифікатор конференції: 876 0137 0944 Код доступу: 010711

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

ire-scientific-counsil

 1. Приймання завершеної відомчої НДР «Взаємодії електромагнітних і акустичних хвиль в системі довкілля-речовина та їх використання для вирішення проблем радіолокації, енергетики, екології, медицини та зв’язку.»( шифр «Обрій-2»)
 2. Доповідють керівники НДР:  д.ф.-м.н., проф., завідувач лабораторії 15/1, Луценко В. І.,
  к.ф.-м.н., с.н.с., завідувач відділу 32, Роєнко О. М.,
  д.т.н., проф., завідувач відділу 37, Величко А. Ф.
  Від комісії:  д. ф.-м. н., с.н.с., зав. відділу 34, Іванов В.К.

 3. Про результати виконання НДР «Радіофізичні явища в наноелектронних системах на основі графену, нетрадиційних надпровідників та замагнічених напівпровідників» (шифр «Нанограф») за конкурсною програмою «Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Відділення фізики і астрономії НАН України на 2022 р.»
 4. Доповідач:  науковий керівник НДР д.ф.-м.н., проф. Носич О.Й.

Читати далі »

13.12.2022: Засідaння Вченої Ради

У вівторок 13 грудня 2022 р. о 14-00 в дистанційному режимі відбудеться засідання Вченої Ради

IRE NASU запрошує вас на заплановану конференцію: Zoom
Ідентифікатор конференції: 845 2346 8153 Код доступу: 820859

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

ire-scientific-counsil

 1. Про результати виконання НДР «Мікрохвильовий аналіз властивостей локалізованих носіїв у сонячних елементах наступного покоління» (договір М/54-2022 від 25.05.2022 р.)
 2. Доповідач:  науковий керівник НДР к.ф.-м.н., с.н.с., Деркач В.Н.

 3. Про результати виконання спільного українсько-китайського науково-дослідного проєкту «Вивчення факторів, що впливають на мікрохвильовий відгук плівок халькогенідів з іонами заліза» (шифр «Бамбук-2»)
 4. Доповідач:  науковий керівник НДР д.ф.-м.н., проф. Черпак М.Т.

Читати далі »

08.11.2022: Засідaння Вченої Ради

У вівторок 8 листопада 2022 р. о 14-00 в дистанційному режимі відбудеться засідання Вченої Ради

IRE NASU запрошує вас на заплановану конференцію: Zoom
Ідентифікатор конференції: 854 2176 0982 Код доступу: 151283

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

ire-scientific-counsil

 1. Затвердження складу разової спеціалізованої ради для захисту дисертації на здобуття вченого ступеня доктора філософії Лихачова Олександра Олександровича.
 2. Інформує:  акад. Мележик П.М.

 3. Запит на фінансування НДР «Радіофізичні явища в квантових наносистемах, що включають графен, нетрадиційні надпровідники, замагнічені напівпровідники та провідникові нанотрубки, як основа дії нових електронних пристроїв» (шифр: Квантограф) за конкурсом наукових (науково-технічних) робіт за бюджетною програмою «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень» (КПКВК 6541230) на 2023–2024 роки, науковий керівник Носич О.Й.
 4. Доповідач:  д. фіз.-мат. наук, проф. Носич О.Й.

Читати далі »

13.10.2022: Засідaння Вченої Ради

У четвер 13 жовтня 2022 р. о 15-00 в дистанційному режимі відбудеться засідання Вченої Ради

IRE NASU запрошує вас на заплановану конференцію: Zoom
Ідентифікатор конференції: 859 2705 0135 Код доступу: 020998

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

ire-scientific-counsil

 1. Наукова доповідь Лихачова Олександра Олександровича в зв’язку із завершенням навчання в аспірантурі.
 2. Наукова доповідь Музичишина Богдана Ігоровича в зв’язку із завершенням навчання в аспірантурі.
 3. Про підтримку висунення Інститутом фізики НАН України циклу наукових праць “Механізми утворення комплексів біологічно активних молекул з макромолекулами ДНК та білків” авторів С.Н. Волкова, С.М. Перепелиці та Г.В. Шестопалової на здобуття премії НАН України ім. О.С. Давидова і включення кандидатури завідувача відділу біологічної фізики ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН України, доктора фізико-математичних наук, професора Ганни Шестопалової до складу колективу авторів.
 4. Доповідач:  Шестопалова Г.В.

Читати далі »

15.09.2022: Засідaння Вченої Ради

У четвер 15 вересня 2022 р. о 15-00 в дистанційному режимі відбудеться засідання Вченої Ради

IRE NASU запрошує вас на заплановану конференцію: Zoom
Ідентифікатор конференції: 885 2585 5382 Код доступу: 307817

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

ire-scientific-counsil

 1. Про атестацію стипендіатів Президента України та НАН України.
 2. Доповідач: представник РМВ у вченій раді Майборода М.В.

 3. Про висунення кандидатур молодих учених на вакансії стипендіатів Президента України та НАН України.
 4. Доповідач:  т.в.о. уч. секретаря Кривенко О.В.

 5. Заява аспіранта Лихачова Олександра Олександровича (науковий керівник – Кулешов О.М.) про визначення структурного підрозділу для проведення попередньої експертизи дисертаційної роботи.
 6. Доповідач:  т.в.о. уч. секретаря Кривенко О.В.

 7. Про стан набору до аспірантури Інституту.
 8. Доповідач:  т.в.о. уч. секретаря Кривенко О.В.

 9. Різне