Адміністрація Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України із сумом повідомляє, що 21 листопада 2022 року на 94 році життя помер доктор фізико – математичних наук, професор, Директор СКТБ ІРЕ НАН України Іван Михайлович БАЛАКЛИЦЬКИЙ.

Іван Михайлович Балаклицький народився 1 листопада 1929 р.

У 1960 р. він закінчив Харківський державний університет ім. О.М. Горького за фахом «радіофізика та електроніка».

З 1960 по 1966 р.р. працював на ПЯ 67 на посадах інженера та начальника лабораторії.

У 1966 р. І. М. Балаклицький був запрошений на роботу до відділу теоретичної електроніки Інституту радіофізики та електроніки АН УРСР, який очолював майбутній директор ІРЕ НАН України професор В.П.Шестопалов, і де працював послідовно займаючи посади заступника завідувача відділом, завідувача науково – дослідної групи, завідувача лабораторії та завідувача науковим відділом. У 1970 р. І. М. Балаклицький захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико – математичних наук. У 1975 р. отримав звання старшого наукового співробітника. У 1984 р. захистив докторську дисертацію. У 1991 р. отримав звання професора за спеціальністю «радіофізика».

При безпосередній активній участі І.М.Балаклицького в Інституті було створено у 1974р. Спеціальне конструкторське–технологічне бюро – СКТБ.

І.М. Балаклицький був беззмінним директором цієї великої науково – технічної установи, яка успішно працювала понад 25 років. Головною задачею цієї установи було впровадження унікальних розробок Інституту в системи радіолокації, зв’язку, оборонні технології, в оснащення штучних супутників Землі.

Під керівництвом І.М. Балаклицького планувались і здійснювались масштабні експедиційні радіофізичні дослідження Світового Океану.

І.М. Балаклицький – був відомим вченим, визнаним фахівцем, науковий доробок якого є вагомим внеском у розвиток радіофізики та електроніки. Ним проведено великий цикл фундаментальних досліджень зі створення нового класу джерел когерентного випромінювання міліметрового діапазону хвиль – генераторів дифракційного випромінювання (ГДВ), результати якого узагальнені в монографіях і понад 200 наукових публікаціях. Під керівництвом І.М. Балаклицького було підготовлено та захищено 7 кандидатських дисертацій.

До останнього Іван Михайлович не втрачав зв’язку з наукою, з Інститутом і передавав накопичений ним унікальний науковий досвід співробітникам Інституту.

Світла пам’ять про Івана Михайловича назавжди залишиться у серцях його рідних, друзів , учнів, колег, співробітників Інституту – усіх, хто знав і спілкувався з ним.