thesis-defends28 жовтня 2021 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради
ДФ 64.157.002 відбудеться захист дисертації
Цюпака Дмитра Олеговича

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я Усикова НАН України
Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій ДФ 64.157.002

Повідомлення про захист дисертації

28 жовтня 2021 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 64.157.002
відбудеться захист дисертації

Цюпака Дмитра Олеговича

«Аналіз взаємодії електромагнітного випромінювання з рухомим
БПЛА з використанням методів нелінійної динаміки»

на здобуття наукового ступеня доктора філософії
з галузі знань 10 – Природничі науки за спеціальністю 104 – Фізика та  астрономія
(адреса: 61085, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 12)

Повідомлення про прийнятя дисертації Цюпака Д.О. до розгляду

Анотація дисертації Цюпака Д.О.

Print Friendly