Наказ про видачу диплома

Витяг з протоколу засідання Вченої ради

28.10.2021: Повідомлення про захист дисертації Цюпака Д. О.

thesis-defends28 жовтня 2021 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради
ДФ 64.157.002 відбудеться захист дисертації
Цюпака Дмитра Олеговича

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я Усикова НАН України
Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій ДФ 64.157.002

Повідомлення про захист дисертації

28 жовтня 2021 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 64.157.002
відбудеться захист дисертації

Цюпака Дмитра Олеговича

«Аналіз взаємодії електромагнітного випромінювання з рухомим БПЛА з використанням методів нелінійної динаміки»

на здобуття наукового ступеня доктора філософії
з галузі знань 10 – Природничі науки за спеціальністю 104 – Фізика та  астрономія
(адреса: 61085, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 12)

Повідомлення про прийнятя дисертації Цюпака Д.О. до розгляду

Анотація дисертації Цюпака Д.О.

Текст дисертації Цюпака Д.О.

Аудіозапис захисту дисертації Цюпака Д.О.

Відеозапис захисту дисертації Цюпака Д.О.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Цюпака Д.О.

Відгуки на дисертацію:

Офіційний опонент: завідувач відділу фізики іоносфери Інституту іоносфери НАН і МОН України, кандидат фізико-математичних наук, доцент С.В. Панасенко

Офіційний опонент: завідуючий кафедрою загальної фізики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор фізико-математичних наук,  доцент О.В. Лазоренко