thesis-defendsРазова спеціалізована вчена рада Інституту радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Лихачова Олександра Олександровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 104 Фізика та астрономія.

Спеціалізовану вчену раду утворено наказом Інституту радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України № 18 від 23.12.2022 року в такому складі:

Голова ради:
доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник відділу теоретичної фізики Інституту радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України Ямпольський Валерій Олександрович.
Члени ради:
Рецензенти:
кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу теорії дифракції та дифракційної електроніки Інституту радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України Єрмак Геннадій Павлович;
доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу радіофізики твердого тіла Інституту радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України Аверков Юрій Олегович.
Опоненти:
доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри фізичних основ електронної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки Одаренко Євген Миколайович;
доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри квантової радіофізики факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Маслов Вячеслав Олександрович.

Тема дисертації
Спектральні характеристики та стабільність випромінювання клинотронів міліметрового та субміліметрового діапазонів з урахуванням особливостей процесів енергообміну

Науковий керівник
доктор фізико-математичних наук, професор, заступник завідувача відділу вакуумної електроніки Інституту радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України Кулешов Олексій Миколайович

Інформація про захист
Захист дисертації відбудеться: 9 лютого 2023 року о 12-00 (онлайн)
Трансляція офіційного захисту: Youtube

Текст дисертації Лихачова О. О.

Файл з підписом

ПРОТОКОЛ створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Vidguk_Odarenko.pdf.p7s.zip

Recensiya_Ermak.pdf.p7s.zip

Recensiya_Averkov.pdf.p7s.zip

Vidguk_Maslov.pdf.p7s.zip

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома та додатка до нього європейського зразка