thesis-defendsРазова спеціалізована вчена рада Інституту радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Лихачова Олександра Олександровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 104 Фізика та астрономія.

Спеціалізовану вчену раду утворено наказом Інституту радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України № 18 від 23.12.2022 року в такому складі:

Голова ради:
доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник відділу теоретичної фізики Інституту радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України Ямпольський Валерій Олександрович.
Члени ради:
Рецензенти:
кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу теорії дифракції та дифракційної електроніки Інституту радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України Єрмак Геннадій Павлович;
доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу радіофізики твердого тіла Інституту радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України Аверков Юрій Олегович.
Опоненти:
доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри фізичних основ електронної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки Одаренко Євген Миколайович;
доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри квантової радіофізики факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Маслов Вячеслав Олександрович.

Тема дисертації
Спектральні характеристики та стабільність випромінювання клинотронів міліметрового та субміліметрового діапазонів з урахуванням особливостей процесів енергообміну

Науковий керівник
доктор фізико-математичних наук, професор, заступник завідувача відділу вакуумної електроніки Інституту радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України Кулешов Олексій Миколайович

Інформація про захист
Захист дисертації відбудеться: 9 лютого 2023 року о 12-00 (онлайн)
Трансляція офіційного захисту: IRE NASU приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.
Тема: Zoom meeting invitation -Захист дисертації Лихачова О.О.
Время: 9 февр. 2023 12:00 PM Хельсинки
Подключиться к конференции Zoom

https://us02web.zoom.us/j/85456018748?pwd=NEwvL3MvTGtQVllpYnRTZERnMy9nZz09

Идентификатор конференции: 854 5601 8748
Код доступа: 086837
Одно касание на мобильном телефоне
+16699006833,,85456018748#,,,,*086837# Соединенные Штаты Америки (San Jose)
+16892781000,,85456018748#,,,,*086837# Соединенные Штаты Америки
Набор в зависимости от местоположения
+1 669 900 6833 Соединенные Штаты Америки (San Jose)
+1 689 278 1000 Соединенные Штаты Америки
+1 719 359 4580 Соединенные Штаты Америки
+1 929 436 2866 Соединенные Штаты Америки (New York)
+1 253 205 0468 Соединенные Штаты Америки
+1 253 215 8782 Соединенные Штаты Америки (Tacoma)
+1 301 715 8592 Соединенные Штаты Америки (Washington DC)
+1 305 224 1968 Соединенные Штаты Америки
+1 309 205 3325 Соединенные Штаты Америки
+1 312 626 6799 Соединенные Штаты Америки (Chicago)
+1 346 248 7799 Соединенные Штаты Америки (Houston)
+1 360 209 5623 Соединенные Штаты Америки
+1 386 347 5053 Соединенные Штаты Америки
+1 507 473 4847 Соединенные Штаты Америки
+1 564 217 2000 Соединенные Штаты Америки
+1 646 931 3860 Соединенные Штаты Америки
+1 669 444 9171 Соединенные Штаты Америки
Идентификатор конференции: 854 5601 8748
Код доступа: 086837
Найдите свой местный номер: https://us02web.zoom.us/u/kcq5XrtDE6

Текст дисертації Лихачова О. О.

Файл з підписом

ПРОТОКОЛ створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Vidguk_Odarenko.pdf.p7s.zip

Recensiya_Ermak.pdf.p7s.zip

Recensiya_Averkov.pdf.p7s.zip

Vidguk_Maslov.pdf.p7s.zip