thesis-defends23 вересня 2021 року о 14:00 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01
відбудеться захист дисертації
Огурцової Тетяни Миколаівни

23 вересня 2021 року о 15:30 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01
відбудеться захист дисертації
Ковальова Євгена Олександровича

Засідання відбудуться дистанційно на платформі Zoom.
Підключитися до конференції можна за посиланням:

https://us02web.zoom.us/j/83292486516?pwd=NXZtMTRISzVrOUxOUTBzWVNwQW5kUT09

Ідентифікатор конференції: 832 9248 6516

Код доступу: 106985

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я Усикова НАН України

Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій Д 64.157.01

Повідомлення про захист дисертацій

23 вересня 2021 року о 14:00 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01
відбудеться захист дисертації

Огурцової Тетяни Миколаівни

«Металеві рамки з феритовим стрижнем як приймальні антени надширокосмугових
імпульсних електромагнітних полів»

на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю
01.04.03 – радіофізика (адреса: вул. Ак. Проскури, 12, м. Харків, 61085)

Автореферат роботи

Текст дисертації

Відгуки на дисертацію:

Офіційний опонент: завідувач кафедри прикладної електродинаміки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор фізико-математичних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки М. М. Горобець

Офіційний опонент: провідний науковий співробітник Наукового центру Повітряних Сил Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор О.І. Сухаревський

23 вересня 2021 року о 15:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01

відбудеться захист дисертації
Ковальова Євгена Олександровича

«Відкриті резонансні системи для генераторів дифракційного випромінювання з розвинутим
простором взаємодії»

на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю
01.04.03 – радіофізика (адреса: вул. Ак. Проскури, 12, м. Харків, 61085)

Автореферат роботи

Текст дисертації

Відгуки на дисертацію:

Офіційний опонент: завідувач кафедри квантової радіофізики факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп`ютерних систем Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор фізико-математичних наук, професор  В.О. Маслов

Офіційний опонент: кандидат фізико-математичних наук, с.н.с., старший науковий співробітник відділу теоретичної радіофізики Радіоастрономічного інституту НАН України Д.Г. Селезньов