У четвер 22 грудня 2022 р. о 14-00 в дистанційному режимі відбудеться засідання Вченої Ради

IRE NASU запрошує вас на заплановану конференцію: Zoom
Ідентифікатор конференції: 876 0137 0944 Код доступу: 010711

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

ire-scientific-counsil

 1. Приймання завершеної відомчої НДР «Взаємодії електромагнітних і акустичних хвиль в системі довкілля-речовина та їх використання для вирішення проблем радіолокації, енергетики, екології, медицини та зв’язку.»( шифр «Обрій-2»)
 2. Доповідють керівники НДР:  д.ф.-м.н., проф., завідувач лабораторії 15/1, Луценко В. І.,
  к.ф.-м.н., с.н.с., завідувач відділу 32, Роєнко О. М.,
  д.т.н., проф., завідувач відділу 37, Величко А. Ф.
  Від комісії:  д. ф.-м. н., с.н.с., зав. відділу 34, Іванов В.К.

 3. Про результати виконання НДР «Радіофізичні явища в наноелектронних системах на основі графену, нетрадиційних надпровідників та замагнічених напівпровідників» (шифр «Нанограф») за конкурсною програмою «Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Відділення фізики і астрономії НАН України на 2022 р.»
 4. Доповідач:  науковий керівник НДР д.ф.-м.н., проф. Носич О.Й.

 1. Про результати виконання НДР «Інтелектуальні сенсори систем водопостачання майбутнього на основі новітніх технологій» за цільовою програмою наукових досліджень НАН України «Розумні» сенсорні прилади нового покоління на основі сучасних матеріалів та технологій» на 2018-2022 pp.» (шифр Сенсор)
 2. Доповідач:  к. ф.-м. н., заст. зав. відділу Кривенко О.В.

 3. Затвердження складу разової спеціалізованої ради для захисту дисертації на здобуття вченого ступеня доктора філософії Лихачова Олександра Олександровича.
 4. Інформує:  акад. Мележик П.М.

 5. Різне