Наказ про видачу диплома

Витяг з протоколу засідання Вченої ради

21.09.2021: Повідомлення про захист дисертації Долі Р. С.

thesis-defends21 вересня 2021 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради
ДФ 64.157.001 відбудеться захист дисертації
Долі Романа Сергійовича

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я Усикова НАН України
Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій Д 64.157.001

Повідомлення про захист дисертації

21 вересня 2021 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.001
відбудеться захист дисертації

Долі Романа Сергійовича

«Планарні діелектричні резонатори в режимі збудження мод шепочучої галереї»

на здобуття наукового ступеня доктора філософії
за спеціальностями 104 – Фізика та астрономія, 10 – Природничі науки
(адреса: 61085, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 12)

Текст дисертації Долі Р. С.

Аудіозапис захисту дисертації Долі Р. С.

Відеозапис захисту дисертації Долі Р. С.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Долі Р.С.

Відгуки на дисертацію:

Офіційний опонент: доктор фізико-математичних наук, старший дослідник, завідувач відділу теоретичної радіофізики Радіоастрономічного інституту НАН України В.В. Ячин

Офіційний опонент: кандидат фізико-математичних наук, доцент, заступник декана з навчальної роботи факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп`ютерних систем Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки О.М. Думін