thesis-defends21 вересня 2021 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради
ДФ 64.157.001 відбудеться захист дисертації
Долі Романа Сергійовича

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я Усикова НАН України
Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій Д 64.157.001

Повідомлення про захист дисертації

21 вересня 2021 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.001
відбудеться захист дисертації

Долі Романа Сергійовича

«Планарні діелектричні резонатори в режимі збудження мод шепочучої галереї»

на здобуття наукового ступеня доктора філософії
за спеціальностями 104 – Фізика та астрономія, 10 – Природничі науки
(адреса: 61085, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 12)

Текст дисертації Долі Р. С.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Долі Р.С.

Відгуки на дисертацію:

Офіційний опонент: доктор фізико-математичних наук, старший дослідник, завідувач відділу теоретичної радіофізики Радіоастрономічного інституту НАН України В.В. Ячин

Офіційний опонент: кандидат фізико-математичних наук, доцент, заступник декана з навчальної роботи факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп`ютерних систем Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки О.М. Думін

Print Friendly