thesis-defends19 грудня 2019 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради
Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації
Пазиніна Вадима Леонідовича

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я Усикова НАН України

Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій Д 64.157.01

Повідомлення про захист дисертацій

19 грудня 2019 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації

Пазиніна Вадима Леонідовича

“Моделювання і аналіз процесів пасивної та активної компресії електромагнітних імпульсів мікрохвильового і оптичного діапазонів”

на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за

спеціальністю 01.04.03 – радіофізика (адреса: 61085, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 12)

Автореферат роботи: “Моделювання і аналіз процесів пасивної та активної компресії електромагнітних імпульсів мікрохвильового і оптичного діапазонів”

Текст дисертації: “Моделювання і аналіз процесів пасивної та активної компресії електромагнітних імпульсів мікрохвильового і оптичного діапазонів”

Відгуки на дисертацію:

Офіційний опонент: доктор фізико-математичних наук, доцент, провідний науковий співробітник кафедри теоретичної радіофізики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна О.Ю. Бутрим

Офіційний опонент: завідувач відділу теоретичної радіофізики Радіоастрономічного інституту НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор С.Л. Просвірнін

Офіційний опонент: провідний науковий співробітник Наукового центру Повітряних Сил Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор О.І. Сухаревський