thesis-defends17 жовтня 2019 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради
Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації
Соболяка Олександра Васильовича

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я Усикова НАН України

Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій Д 64.157.01

Повідомлення про захист дисертації

17 жовтня  2019 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації

Соболяка Олександра Васильовича

«Моніторинг електромагнітних і акустичних випромінювань антропогенних об’єктів»

на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика (адреса: 61085, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 12)

Автореферат роботи: «Моніторинг електромагнітних і акустичних випромінювань антропогенних об’єктів»

Текст дисертації: «Моніторинг електромагнітних і акустичних випромінювань антропогенних об’єктів»

Відгуки на дисертацію:

Офіційний опонент: завідувач кафедри проектування та експлуатації електронних апаратів Харківського національного університету радіоелектроніки, доктор фіз.-мат. наук, професор О.Ю. Панченко

Офіційний опонент: професор кафедри аерокосмічних електронних систем Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”, доктор технічних наук, професор В.К. Волосюк