thesis-defendsСпеціалізована вчена рада ДФ 64.157.001  з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Долі Романа Сергійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 – Природничі науки за спеціальністю 104 – Фізика та астрономія.

Спеціалізовану вчену раду ДФ 64.157.001 утворено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02 липня 2021 року N 765.

Повідомлення про прийнятя дисертації Долі Р. С. до розгляду.
Анотація дисертації Долі Р. С.