thesis-defends6 лютого 2020 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради
Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації
Баранника Олександра Анатолійовича

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я Усикова НАН України

Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій Д 64.157.01

Повідомлення про захист дисертацій

6 лютого 2020 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації

Баранника Олександра Анатолійовича

“Квазіоптичні діелектричні  резонатори з елементами незвичайних надпровідників”

на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за

спеціальністю 01.04.03 – радіофізика (адреса: 61085, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 12)

Автореферат роботи

Текст дисертації

Відгуки на дисертацію:

Офіційний опонент: доктор фізико-математичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного комплексу НДК “Прискорювач” Національного наукового центру “Харківський фізико-технічний інститут” НАН України Айзацький Микола Іванович

Офіційний опонент: доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв Харківського національного університету радіоелектроніки Бондаренко Ігор Миколайович

Офіційний опонент: доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри квантової радіофізики Харківського національного університету Маслов В’ячеслав Олександрович