thesis-defends5 грудня 2019 рокуна засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертацій
о 14:00 годині Ковшова Юрія Сергійовича
о 15:30 годині Варавіна Антона Валерійовича

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я Усикова НАН України

Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій Д 64.157.01

Повідомлення про захист дисертації

5 грудня 2019 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації

Ковшова Юрія  Сергійовича

«Взаємодія електронних потоків з полями електродинамічних  систем ТГц клінотронів підвищеної стабільності»

на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю

01.04.04 – фізична електроніка (адреса: вул. Ак. Проскури, 12,  м. Харків, 61085)

Автореферат роботи

Текст дисертації

Відгуки на дисертацію:

Офіційний опонент: доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізичних основ електронної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки Г.І. Чурюмов

Офіційний опонент: начальник лабораторії НДК “Прискорювач” ННЦ “ХФТІ” НАН України, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник В.А. Кушнір

Повідомлення про захист дисертації

5 грудня 2019 року о 15:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації

Варавіна Антона Валерійовича

«Фазова синхронізація частоти твердотільних джерел сигналів в короткохвильовій частині міліметрового діапазону радіохвиль»

на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю

01.04.03 – радіофізика (адреса: вул. Ак. Проскури, 12, м. Харків, 61085)

Автореферат роботи

Текст дисертації

Відгуки на дисертацію:

Офіційний опонент: доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри квантової радіофізики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна В.О. Маслов

Офіційний опонент: старший науковий співробітник Радіоастрономічного інституту НАНУ, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник В.В. Мишенко