У вівторок, 1 грудня 2020 р. о 14-00 в дистанційному режимі відбудеться засідання Вченої Ради
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

ire-scientific-counsil

  1. Про результати атестації аспірантів і пошукувачів Інституту.

Інформує: уч.секр. Почаніна І.Є.

  1. Про підготовку річного звіту Інституту за 2020 рік.
  2. Організацію роботи вченої ради в дистанційному режимі.
  3. Звіт про результати виконання у 2020р. НДР договірної тематики «Невзаємні топологічні хвилі у лініях передач із резонансами з магнітною перебудовою у мікрохвильовому діапазоні довжин хвиль.

Доповідає – чл.-кор. НАН України С.І. Тарапов

  1. Звіт про результати виконання НДР договірної тематики «Виведення основних формул на базі граничних інтегральних рівнянь для аналізу розсіяння та поглинання терагерцевих хвиль на графенових метаповерхнях у вигляді періодичних ґраток із графенових елементів, що розташовані на діелектричній підкладці. Розробка чисельних алгоритмів розрахунку за виведеними формулами. Верифікація комп’ютерних програм для знаходження електромагнітних полів».

Доповідає – к.т.н. С.В. Духопельников

  1. Звіт про результати виконання НДР договірної тематики «Дослідження параметрів надпотужних блискавок за результатами синхронних вимірювань ННЧ-сплесків та ДНЧ атмосфериків на станції «Академік Вернадський».

Доповідає – д.ф.-м.н. О.В. Швець

  1. Звіт про результати виконання НДР «Квантові явища при взаємодії електромагнітних хвиль з твердотільними наноструктурами (шифр «Квантор»)

Доповідвє  – чл.-кор. НАН України В.О. Ямпольський

  1. Різне.