Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 р. № 560 та від 23 серпня 1994 р. № 582». Проєкт постанови розроблено на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 06.10.20 №40762/1/1-20 до Закону України від 03.09.20 №870-ІХ «Про внесення змін до ЗУ «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо уточнення деяких положень», а також з метою оновлення системи надання державної підтримки найкращих молодих вчених, визначеної Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», що забезпечить посилення їх мотивації до подальшого розвитку наукової діяльності та провадження її на високому рівні.
Більш детальна інформація на офіційному сайті МОН України.