Відповідно до постанови Президії НАН України від 30.12.2015 № 320 “Про започаткування конкурсу на краще книжкове видання НАН України” Науково-видавнича рада НАН України до 10 березня цього року приймає на конкурс видання, випущені під грифом Національної академії наук України протягом останніх трьох років.

Для участі у Конкурсі заявник повинен надати:

· заявку-анкету видання (див. постанову Президії НАН України від 30.12.2015 № 320);
· два примірники видання;
· витяг з протоколу засідання вченої ради наукової установи НАН України, де працює автор (авторський колектив, відповідальний редактор), з відповідною рекомендацією щодо подання на Конкурс;
· дві сторонні рецензії на видання.

Гриф “Національна академія наук України” використовується науковими установами Національної академії наук України при друкуванні видань у таких випадках (розпорядження Президії НАН України від 24.01.2002 № 31):

·         При отриманні установою НАН України для рекомендованого до друку вченою радою цієї установи книжкового видання (одноосібна або колективна монографія; збірник наукових праць, не зареєстрований як періодичне видання; словникове, довідкове, науково-популярне або енциклопедичне видання) міжнародного стандартного книжкового номеру (ISBN) у Науково-видавничій раді НАН України;

·         Право на використання грифу НАН У країни у книжкових виданнях надає отримання Міжнародного стандартного номера ISBN у Науково-видавничій раді НАН України (ISBN 978-966-02-….-.), у ДП “НВП “Наукова думка НАН України” (ISBN 978-966-00-….-.) або у Видавничому домі “Академперіодика” НАН України (978-966-360-…-.).

При отриманні номеру ISBN у Науково-видавничій раді НАН України він виглядає так: ISBN 978-966-02-ХХХХ-Х. Перша група цифр, у нашому випадку 978, позначає вид продукції — видавнича, друга група — країну, де видано цю видавничу продукцію — 966 означає “Україна”, третя група — номер видавця у державному реєстрі видавців — 02 означає “Національна академія наук України”, четверта і остання група цифр — індивідуальний порядковий номер видання у реєстрі видавця, тобто порядковий номер книги у базі даних НВР НАН України.

Таким чином, до участі в конкурсі допускаються видання, друк яких здійснено у будь-якому сторонньому видавництві або типографії, за умови отримання номеру ISBN у НВР НАН України.

Книжкові видання подаються у чотирьох номінаціях: 1) монографічні; 2) довідкові; 3) навчальні; 4) науково-популярні. Кожна номінація визначається окремо за напрямами наук (фізико-математичні і технічні, хіміко-біологічні, суспільно-гуманітарні). Періодичні видання та збірники наукових праць на Конкурс не приймаються; багатотомні видання можуть бути подані тільки повністю після завершення їх випуску.