Вчена Рада

Склад вченої ради ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН України

 (затверджено постановою Бюро ВФА НАН України від 24.06.2014, протокол № 5)

Мележик Петро Миколайович

чл.-кор. НАН України, доктор фіз.-мат. наук, с.н.с., директор інституту-голова ради

тел.: +38057-315-11-29


Логвінов Юрій Федорович

кандидат фіз.-мат. наук, с.н.с., заступник директора інституту з наукової роботи – заступник голови ради

тел.: +38057-315-20-09


Почаніна Ірина Євгенівна

кандидат фіз.-мат. наук ,учений секретар інституту – учений секретар ради

тел.: +38057-315-00-11


Ганапольський Єль Маркович,

чл.-кор. НАН України, доктор фіз.-мат. наук, с.н.с., завідувач відділом


Тарапов Сергій Іванович,

чл.-кор. НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділом


Яковенко Володимир Мефодійович

академік НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор, головний науковий співробітник

почесний директор інституту


Ямпольський Валерій Олександрович

чл.-кор. НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділом


Білецький Микола Миколайович

доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділом


Дзюбенко Михайло Іванович

доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділом


Іванов Віктор Кузьмич

доктор фіз.-мат. наук, с.н.с., завідувач відділом


Кириленко Анатолій Опанасович

доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділом


Кириченко Олександр Якович

доктор фіз.-мат. наук, професор, старший науковий співробітник


Ківва Фелікс Васильович

доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділом


Красов Павло Сергійович

кандидат фіз.-мат. наук, науковий співробітник, представник ради молодих учених інституту


Кулешов Олексій Миколайович

кандидат фіз.-мат. наук, с.н.с., старший науковий співробітник


Лукін Костянтин Олександрович

доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу


Лавринович Олександр Антонович

кандидат фіз.-мат. наук, с.н.с., старший науковий співробітник, голова профспілкової організації інституту


Мирошниченко Володимир Семенович

кандидат фіз.-мат. наук, с.н.с., заступник завідувача відділом


Масалов Сергій Олександрович

доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділом


Поєдинчук Анатолій Юхимович

кандидат фіз.-мат. наук, с.н.с., завідувач відділом


Разсказовський Вадим Борисович

доктор технічних наук, професор


Сіренко Юрій Костянтинович

доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділом


Сугак Володимир Григорович

доктор фіз.-мат. наук, с.н.с., завідувач відділом


Тіщенко Анатолій Семенович

кандидат фіз.-мат. наук, с.н.с., завідувач відділом


Фісун Анатолій Іванович

доктор фіз.-мат. наук, с.н.с., провідний науковий співробітник


Хлопов Григорій Іванович

доктор технічних наук, с.н.с., завідувач відділом


Шестопалова Ганна Вікторівна

доктор фіз.-мат. наук, с.н.с., завідуюча відділом


Print Friendly