29 березня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертацій

о 14:00 годині Натарова Михайла Петровича

о 15:30 годині Кривоноса Олексія Петровича

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я Усикова НАН України

Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій Д 64.157.01

Повідомлення про захист дисертації

29 березня 2018 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації

Натарова Михайла Петровича

«Радіаційні втрати та ефективність елементів зв’язку і джерел збудження квазіоптичних відкритих резонаторів»

на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика (адреса: вул. Ак. Проскури, 12,  м. Харків, 61085)

Автореферат роботи:

«Радіаційні втрати та еффективність елементів зв’язку і джерел збуждення квазіоптичних відкритих резонаторів»

Текст дисертації:

«Радіаційні втрати та еффективність елементів зв’язку і джерел збуждення квазіоптичних відкритих резонаторів»

Відгуки на дисертацію:

Офіційний опонент,
доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри квантової радіофізики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Маслов В. О.

Офіційний опонент,
доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу теоретичної радіофізики Радіоастрономічного інституту НАН України, Грибовський О. В.

Повідомлення про захист дисертації

29 березня 2018 року о 15:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації

Кривоноса  Олексія Петровича

«Радіозондування області D нічної іоносфери з використанням випромінювання розрядів блискавок»

на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика (адреса: вул. Ак. Проскури, 12, м. Харків, 61085)

Автореферат роботи:

«Радіозондування області D нічної іоносфери з використанням випромінювання розрядів блискавок»

Текст дисертації:

«Радіозондування області D нічної іоносфери з використанням випромінювання розрядів блискавок»

Відгуки на дисертацію:

Офіційний опонент,
доктор фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри загальної фізики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Лазоренко О. В.

Офіційний опонент,
кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач відділом фізики іоносфери Інституту іоносфери НАН і МОН України, Панасенко С. В.

Print Friendly