28 грудня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертацій

об 11:00 годині Проценко Ірини Олександрівни

о 14:00 годині Косяка Олега Сергійовича

о 15:30 годині Бичкова Дмитра Михайловича

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України

 Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій Д 64.157.01

Повідомлення про захист дисертації

28 грудня 2017 року об 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації

Проценко Ірини Олександрівни

«Мікрохвильовий відгук квазіоптичних діелектричних резонаторів із сильнопоглинаючою рідиною»

за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика на здобуття наукового ступеня кандидата

фізико-математичних наук (адреса: вул. Ак. Проскури, 12,  м. Харків, 61085)

Автореферат роботи:

«Мікрохвильовий відгук квазіоптичних діелектричних резонаторів із сильнопоглинаючою рідиною»

Текст дисертації:

«Мікрохвильовий відгук квазіоптичних діелектричних резонаторів із сильнопоглинаючою рідиною»

Відгуки на дисертацію:

Офіційний опонент,
доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв Харківського національного університету радіоелектроніки, Бондаренко І.М.

Офіційний опонент,
кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник кафедри теоретичної радіофізики Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, Ніколов О.Т.

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я Усикова НАН України

Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій Д 64.157.01

Повідомлення про захист дисертації

28 грудня 2017 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації

Косяка Олега Сергійовича

«Квазіоптичні поляризаційні перетворювачі терагерцового діапазону»

за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика на здобуття наукового ступеня кандидата

фізико-математичних наук (адреса: вул. Ак. Проскури, 12, м. Харків, 61085)

Автореферат роботи:

«Квазіоптичні поляризаційні перетворювачі терагерцового діапазону»

Текст дисертації:

«Квазіоптичні поляризаційні перетворювачі терагерцового діапазону»

Відгуки на дисертацію:

Офіційний опонент,
доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри квантової радіофізики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Маслов В.О.

Офіційний опонент,
доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу теоретичної радіофізики Радіоастрономічного інституту НАН України, Грибовський О.В.

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я Усикова НАН України

Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій Д 64.157.01

Повідомлення про захист дисертації

28 грудня 2017 року о 15:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації

Бичкова Дмитра Михайловича

«Радіофізичні методи дистанційного моніторингу зон підтоплення, підповерхневого саморозігріву грунтів та нафтових забруднень поверхні моря»

за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика на здобуття наукового ступеня кандидата

фізико-математичних наук (адреса: вул. Ак. Проскури, 12, м. Харків, 61085)

Автореферат роботи:

«Радіофізичні методи дистанційного моніторингу зон підтоплення, підповерхневого саморозігріву грунтів та нафтових забруднень поверхні моря»

Текст дисертації:

«Радіофізичні методи дистанційного моніторингу зон підтоплення, підповерхневого саморозігріву грунтів та нафтових забруднень поверхні моря»

Відгуки на дисертацію:

Офіційний опонент,
доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної електродинаміки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Горобець М.М.

Офіційний опонент,
доктор технічних наук, старший науковий співробітник, декан факультету радіотехнічних систем літальних апаратів Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”, Павліков В.В.

Print Friendly