Спеціалізована Рада

Спеціалізовану вчену раду з захисту докторських дисертацій в Інституті було створено у 1990 році. З того часу у спецраді було захищено більше 30 докторських і понад 145 кандидатських дисертацій. Наказом МОН України № 515 від 16.05.2016 р. в ІРЕ ім. О. Я. Усикова НАН України утворено спеціалізовану вчену раду Д 64.157.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями: 01.04.03 – радіофізика; 01.04.04 – фізична електроніка; 04.00.22 – геофізика строком на два роки.

Серед здобувачів – аспіранти, докторанти і співробітники ІРЕ ім. О. Я. Усикова НАН України та інших наукових установ і вищих навчальних закладів Харкова, Києва та Львова.

Слід відзначити, що спецрада ІРЕ є єдиною в Україні, якій було надано право проводити захист докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальністю 04.00.22 – геофізика з фізико-математичних наук в частині: фізика атмосфери, іоносфери та магнітного поля Землі.

До складу спецради введено провідних спеціалістів, докторів фізико-математичних і технічних наук (в тому числі один академік і п’ять членів-кореспондентів НАН України) з радіофізики, фізичної електроніки та геофізики, що працюють в ІРЕ ім. О. Я. Усикова НАН України, Радіоастрономічному інституті НАН України, ННЦ «ХФТІ» НАН України, Інституті іоносфери НАН України та МОН України, Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна, Харківському національному університеті радіоелектроніки і кваліфіковано можуть оцінити дисертаційні роботи за всіма вказаними спеціальностями.

Голова спецради:

Яковенко Володимир Мефодійович,

доктор фізико-математичних наук, академік НАН України.

Тел. (057) 720-34-57.

Заступники голови спецради:

Мележик Петро Миколайович,

доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України.

Тел. (057) 315-11-29;

Масалов Сергій Олександрович,

доктор фізико-математичних наук, професор.

Тел. (057) 720-34-34.

Вчений секретар спецради:

Іванченко Ігор Віталійович,

доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник.

Тел. (057) 720-35-94.

Технічний секретар спецради:

Топчій Марина Анатоліївна,

Тел. (057) 720-33-46.

E-mail : –spsovet@ire.kharkov.ua

СКЛАД

спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 в ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН України

(термін повноважень – 2016 – 2018 рр.)

№ п/п Прізвище, ім’я , по батькові Науковий ступінь, шифр спеціальності у раді
 1 Яковенко Володимир Мефодійович (голова спецради) д. ф.-м. н., 01.04.04
 2 Масалов Сергій Олександрович (заст. голови спецради) д. ф.-м. н., 04.00.22
 3 Мележик Петро Миколайович (заст. голови спецради) д. ф.-м. н., 01.04.03
 4 Іванченко  Ігор Віталійович (вчений секретар спецради) д. ф.-м. н., 01.04.03
 5 Білецький Микола Миколайович д. ф.-м. н., 01.04.04
 6 Буц В`ячеслав Олександрович д. ф.-м. н., 01.04.04
 7 Ваврів Дмитро Михайлович д. ф.-м. н., 01.04.04
 8 Ганапольський Єль Маркович д. ф.-м. н., 01.04.04
 9 Дзюбенко Михайло Іванович д. ф.-м. н., 01.04.03
 10 Домнін Ігор Феліксович д.т.н., 01.04.03
 11 Залізовський Андрій Владиславович д. ф.-м. н., 01.04.03;
04.00.22
 12 Іванов Віктор Кузьмич д. ф.-м. н., 04.00.22
 13 Ківва Фелікс Васильович д. ф.-м. н., 04.00.22
 14 Кириленко Анатолій Опанасович д. ф.-м. н., 01.04.03
 15 Лазоренко Олег Валерійович д. ф.-м. н., 01.04.03
 16 Лукін Костянтин Олександрович д. ф.-м. н., 01.04.04
 17 Маслов Вячеслав Олександрович д. ф.-м. н., 01.04.03
 18 Миценко Ігор Михайлович д. ф.-м. н., 01.04.03
 19 Ніколаєнко Олександр Павлович д. ф.-м. н., 04.00.22
 20 Свеженцев Олександр Євгенович д. ф.-м. н., 01.04.03
 21 Фісун Анатолій Іванович д. ф.-м. н., 01.04.03
 22 Чорногор Леонід Феоктистович д. ф.-м. н., 04.00.22
 23 Ямпольський Валерій Олександрович д. ф.-м. н., 01.04.04
 24 Ямпольський Юрій Моїсійович д. ф.-м. н., 04.00.22
Print Friendly