image005
Іванов Віктор Кузьмич
керівник відділу № 34
доктор фіз.–мат. н., с. н. с.
тел. раб. +38-057-7203-738
E-mail: ivanov@ire.kharkov.ua


В.К. Іванов закінчив радіотехнічний факультет Харківського політехнічного інституту в 1968 р. В ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН України працює з липня 1972 р., послідовно займаючи посади старшого інженера, молодшого наукового співробітника, старшого інженера, завідувача науково-дослідницькою групою, наукового співробітника, старшого наукового співробітника, завідувача лабораторією, провідного наукового співробітника, а з листопада 1999 р. по теперішній час – завідуючого відділом дистанційного зондування Землі.

Областю наукових досліджень В.К. Іванова є поширення радіохвиль різних діапазонів в атмосферному приграничному шарі та інших природних та штучних неоднорідних дисипативних середовищах із застосуваннями від дистанційного зондування Землі до біомедицини.

З цієї тематики В.К. Іванов захистив у 1985 р. кандидатську дисертацію, в 1994 р. – докторську дисертацію, в 2001 році отримав звання старшого наукового співробітника.

В. Іванов має досвід в області дослідження поширення електромагнітних хвиль і дистанційного зондування Землі протягом понад 40 років.

Автор і співавтор багатьох монографій, патентів та публікацій у провідних наукових виданнях.

Входить до складу спеціалізованих рад при ім. О.Я. Усикова НАН України та Харковського універсітету військово-повітряних сил МО України. Член редколегії наукових журналів “Радіофізика та електроніка”, “Системи обробки інформації”.