konkurssІнститут радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників

назва відділу/лабораторії, № Посада Кільк.
Лабораторія мікро- і нанооптики (№ 13/1) Молодший науковий співробітник 2
Відділ радіоінтроскопії (№ 15) Молодший науковий співробітник 1
Провідний інженер 1
Лабораторія радіотеплової і доплерівської радіолокації (№ 15/2) Молодший науковий співробітник 1
Відділ акустичної та електромагнітної спектроскопії (№ 22) Молодший науковий співробітник 1
Відділ радіофізики твердого тіла (№ 23) Старший науковий співробітник 1
Відділ статистичної радіофізики (№ 35) Науковий співробітник 1

Перелік учасників конкурсу


Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, до 11 квітня  2019 р. подає особисто або надсилає поштою на адресу 61085, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 12 ученому секретарю такі документи:

1) письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) анкету наукового працівника встановленого зразка з фотокарткою, засвідчену відділом кадрів Інституту;

4) автобіографію (для тих, хто не працює в Інституті);

5) копію трудової книжки (за наявності) для тих, хто не працює в Інституті;

6) копії документів про

·        вищу освіту,

·        підвищення кваліфікації (якщо є),

·        присудження наукового ступеня,

·        присвоєння вченого звання,

·        військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних, які не працюють в Інституті);

7) перелік наукових праць (за весь період наукової діяльності), засвідчений ученим секретарем;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Учений секретар Інституту Почаніна І.Є. тел. 315-00-11.