konkurssІнститут радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників

Назва відділу/лабораторії, № Посада Кільк.
Лабораторія мікро- і нанооптики (№ 13/1) Старший науковий співробітник 1
Науковий співробітник 1
Відділ квазіоптики (№ 13) Завідувач відділу 1
Науковий співробітник 1
Лабораторія моніторингу і спектроскопії (№15/1) Старший науковий співробітник 1
Відділ вакуумної електроніки (№ 16) Провідний інженер 1
Відділ твердотільної електроніки (№ 21) Заступника завідувача відділу 1
Відділ радіофізики твердого тіла (№ 23) Заступника завідувача відділу 1
Науковий співробітник 1
Відділ теоретичної фізики (№ 24) Старший науковий співробітник 2
Відділ фізичних основ радіолокації (№ 31) Завідувач відділу 1
Старший науковий співробітник 1

Перелік учасників конкурсу

Результати конкурсу


Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, до 12 грудня  2018р. подає особисто або надсилає поштою на адресу 61085, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 12 ученому секретарю такі документи:

1) письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) анкету наукового працівника встановленого зразка з фотокарткою, засвідчену відділом кадрів Інституту;

4) автобіографію (для тих, хто не працює в Інституті);

5) копію трудової книжки (за наявності) для тих, хто не працює в Інституті;

6) копії документів про

  • вищу освіту,
  • підвищення кваліфікації (якщо є),
  • присудження наукового ступеня,
  • присвоєння вченого звання,
  • військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних, які не працюють в Інституті);

7) перелік наукових праць (за весь період наукової діяльності), засвідчений ученим секретарем;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Претенденти на посади завідувача та заступника завідувача відділу подають документи у 2х примірниках.

Претенденти на посади завідувача відділу та старшого наукового співробітника в період з 12 листопада по 12 грудня виступають з науковими доповідями про свою діяльність на засіданні вченої ради Інституту.

Учений секретар Інституту Почаніна І.Є. тел. 315-00-11.

Print Friendly