konkurss24 грудня 2019 р. вiдбулося засiдання конкурсної комiсї, де були розглянутi кандидатури на замiщення вакантних посад наукових працiвникiв. Для участі у конкурсi подали свої документи 14 претендентiв, yci вiдповiдають квалiфiкацiйним вимогам щодо замiщення посад, на якi вони подали документи.

Витяг з протоколу засідання Вченої ради

Print Friendly