Відділ теорії дифракції і дифракційної електроніки (№ 11)

– Лабораторія обчислювальної електродинаміки (№ 11/1)

Відділ квазіоптики (№ 13)

– Лабораторія мікро- і нанооптики (№ 13/1)

Відділ радіофізичної інтроскопії (№ 15)

– Лабораторія моніторингу і  спектроскопії (№ 15/1)

– Лабораторія радіотеплової і доплерівської радіолокації (№ 15/2)

Відділ вакуумної електроніки (№ 16)

Відділ нелінійної динаміки електронних систем (№ 17)

Відділ радіоспектроскопії (№ 18)

Відділ твердотільної електроніки (№ 21)

Відділ акустичної та електромагнітної спектроскопії (№ 22)

Відділ радіофізики твердого тіла (№ 23)

Відділ теоретичної фізики (№ 24)

Відділ біологічної фізики (№ 25)

Відділ фізичних основ радіолокації (№ 31)

Відділ поширення радіохвиль у природних середовищах (№ 32)

Відділ квантової електроніки й нелінійної оптики (№ 33)

Відділ дистанційного зондування Землі (№ 34)

Відділ статистичної радіофізики (№ 35)

– Лабораторія математичної фізики (№ 35/1)

Відділ обробки радіосигналів (№ 37)

Print Friendly