thesis-defends27 квітня 2021 року о 14:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради
Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації
Попова  Ігоря Володимировича

Засідання відбудеться дистанційно на платформі Zoom.
Підключитися до конференції можна за посиланням:https://us02web.zoom.us/j/7655599789?pwd=aHl1MkZSL3VsWlQ2MkRxVGxwUEZsUT09
Ідентифікатор конференції: 765 559 9789
Код доступу: L0q4ed

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я Усикова НАН України

 Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій Д 64.157.01

Повідомлення про захист дисертації

27 квітня 2021 року о 14:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації
Попова  Ігоря Володимировича

«Моніторинг довкілля з використанням випромінювання існуючих радіосистем наземного та космічного базування»

на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика

(адреса: вул. Ак. Проскури, 12, м. Харків, 61085)

Автореферат роботи

Текст дисертації

Відгуки на дисертацію:

Офіційний опонент: старший науковий співробітник, проректор з наукової роботи Національного аерокосмічного університту ім. М. Є. Жуковського “ХАІ”, доктор технічних наук В.В. Павліков

Офіційний опонент: завідуючий кафедрою загальної фізики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор фізико-математичних наук, доцент О. В. Лазоренко