thesis-defends25 березня 2021 року о 14:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради
Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації
Майбороди  Максима Віталійовича

Засідання відбудеться дистанційно на платформі Zoom.
Підключитися до конференції можна за посиланням:
https://us02web.zoom.us/j/85962350548?pwd=TExzMnR5QXdJb2daNjNuMzc4Wjh3QT09
Ідентифікатор конференції: 859 6235 0548
Код доступу: 941949

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я Усикова НАН України

 Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій Д 64.157.01

Повідомлення про захист дисертації

25 березня 2021 року о 14:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації
Майбороди  Максима Віталійовича

«Аналіз і синтез хвилевідних елементів дисперсійних компресорів електромагнітних імпульсів»

на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика

(адреса: вул. Ак. Проскури, 12, м. Харків, 61085)

Автореферат роботи

Текст дисертації

Відгуки на дисертацію:

Офіційний опонент: доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри ФОЕТ ХНУРЕ О.О. Вертій

Офіційний опонент: доктор фізико-математичних наук, доцент, провідний науковий співробітник кафедри теоретичної радіофізики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна О.Ю. Бутрим